Seinäjoen Hautaustoimisto

Sari ja Hannu Koukkari ostivat vuonna 2017 Seinäjoella jo tuolloin 37 vuotta toimineen Seinäjoen ja Nurmon hautaustoimisto ja kukkasitomo Hirvilammin. Aikaisemmin sekä Sari että Hannu toimivat muun muassa terveydenhuollossa sairaanhoitajan ja lähihoitajan tehtävissä. Halu oppia uutta ja muutokset molempien työpaikoilla antoivat pontta lähteä julkiselta sektorilta yksityisyrittäjiksi.

”Olemme molemmat kokeneet, että pitkästä työkokemuksesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on ollut paljon hyötyä nykyisissä tehtävissämme hautaustoimistossa. Kuten aiemmissakin työtehtävissä, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen on keskiössä auttaessamme omaisia kaikissa hautausjärjestelyissä. Myös koulutus ja työkokemus kriisityöstä ja surun kohtaamisesta ovat voimavara hautaustoimistotyöskentelyssä”.

”Esa ja Kaisu Hirvilammi tekivät Seinäjoella merkittävän uran perustamassaan hautaustoimistossa, ja haluamme jatkaa heidän viitoittamallaan tiellä; sekä vainajaa että omaisia arvostaen, kunnioittaen ja luottamuksellisesti palvellen”.

Etelä-Pohjalaiseen hautauskulttuuriin kuuluu vielä hyvin vahvasti ns. saatto, jolloin vainaja saatellaan yhdessä omaisten, ja joskus jopa koko kylänkin osallistuessa saattotilaisuuteen, aina sairaalan tilasta hautajaispaikalle joko kappelin tai kirkon yhteyteen. ”Saatto on tärkeä osa omaisten surumatkaa, jolloin he saavat hyvästellä vainajan ja matkata saattokulkueessa kohti hautajaisia. Moni omainen on kokenut hyvin merkitykselliseksi myös kirkonkellojen, niin sanottujen sanomakellojen soiton, saattomatkan varrella. Jälkeenpäin omaiset ovat myös kertoneet, että vaikka saattotilaisuus onkin usein raskas kokemus, niin se antaa voimia hautajaispäivään, sekä siitä jää kaunis ja lämmin muisto viimeisestä yhteisestä matkasta”.

Hautauspalvelut järjestetään aina vainajan tahtoa ja omaisten toiveita noudattaen. ” Meidän roolimme korostuu paikallisten tapojen ja käytäntöjen tuntemisessa ja asioiden organisoimisessa monen eri yhteistyökumppanin kanssa. Omaiset usein ovat ihmeissään, miten monta asiaa he saavat hoidetuksi yhdellä käynnillä tai yhteydenotolla hautaustoimistossamme. Usein on omaisilla käsitys, että he joutuvat asioimaan monessa eri virastossa tai yrityksessä, ennen kuin hautajaisjärjestelyt ovat valmiina”.


Yhteystiedot

Seinäjoen Hautaustoimisto

Vapaudentie 53, 60100 Seinäjoki

Puh. 06 420 7500

toimisto@seinajoenhautaustoimisto.fi

Memoria sovellus

Memoria sovellus

Suunnittele hautajaiset

Aloita hautajaisten suunnittelu sovelluksessa, kun sinulle sopii. Saat heti alustavan hinta-arvion ja suunnitelman hautajaisjärjestelyistä. Paikallinen Memoria-perheyritys ottaa sinuun pian yhteyttä ja käy suunnitelman läpi kanssasi. Hyväksyttyäsi tarjouksen huolehdimme hautajaisjärjestelyistä kuten sinä haluat.

Aloita suunnittelu tästä
Suunnittele hautajaiset