Mistä aloittaa

Mistä aloittaa hautajaisjärjestelyt

Mitä ennen hautaustoimistoon menoa

Hautausjärjestelyt voi aloittaa välittömästi kuolemantapauksen jälkeen,
hautauslupaa tai kuolintodistusta ei tarvitse odottaa.

Suosittelemme lämpimästi tapaamisajan varaamista hautaustoimistoon, vaikka se ei olekaan välttämätöntä. Varaamalla ajan vältytte mahdolliselta odottamiselta ja varmistatte,
että juuri oikealla henkilöllä hautaustoimistossa on heti mahdollisuus paneutua
kysymyksiinne ja palvella teitä kiireettömästi. Perusjärjestelyistä sopimiseen on hyvä varata aikaa yleensä 1-2 tuntia. 

Tästä
 löydätte kaikkien Memoria-hautaustoimistojen yhteystiedot.

Ennakkosopimus

Ennen hautausjärjestelyiden tarkempaa sopimista on hyvä selvittää, onko vainaja tehnyt ennakkosopimuksen hautausjärjestelyistään jonkin tietyn hautaustoimiston kanssa.
Jos ennakkosopimus on olemassa, sitä tulee noudattaa ja muutoinkin toimia vainajan omien toivomusten mukaisesti (Hautaustoimilaki 1.luku 2.§)
Jos ennakkosopimusta ei ole, voi olla hyvä keskustella järjestelyjen toivomuksesta sukulaisten kanssa. Kaikkea ei tarvitse olla mietittynä valmiiksi, vaan hautaustoimisto neuvoo ja ohjaa eri vaihtoehtojen kartoittamisessa. 

Asiakirjat

Lupa hautaamiseen

Vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri kirjoittaa luvan hautaamiseen. Lupa annetaan hautaamisesta huolehtivalle. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus, lääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oma lääkäri kirjoittaa luvan. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen luvan kirjoittaa oikeuslääkäri. 
Hautauslupaa ei tarvitse olla vielä hautausjärjestelyitä aloittaessa.
Hautaustoimisto yleensä huolehtii hautausluvan hankkimisesta ja toimittamisesta
eteenpäin tarvittaville tahoille. Lupa on toimitettava sille hautausmaan ylläpitäjälle,
jonne vainaja haudataan. Jos vainaja tuhkataan, lupa toimitetaan myös krematorioon.

Kuolintodistus

Hautausluvan kirjoittanut lääkäri kirjoittaa myös kuolintodistuksen. Vainajan lähiomaisella on oikeus saada jäljennös kuolintodistuksesta. Kuolintodistuksessa on selitetty kuolemansyyt ja muita tietoja kuolemasta. Kuolintodistusta ei tarvita hautausjärjestelyissä eikä perunkirjoituksessa. Jos vainajalle tehdään ruumiinavaus,
kuolintodistuksen saaminen voi kestää kuukausia.

Virkatodistus

Virkatodistus on rekisteriviranomaisen – seurakunta tai maistraatti – kirjoittama todistus,
joka sisältää vainajan henkilötiedot, kuolinpäivän sekä puolison ja perillisten tiedot  (puolison ja lasten tiedot). Virkatodistusta tarvitaan esimerkiksi pankkiasioinnissa
tai muussa paikassa, jonne kuolinpäivä ja asioiden hoitajan perillisasema tulee todistaa.
Virkatodistusta ei kirjoiteta automaattisesti, vaan se tulee tilata seurakunnasta tai maistraatista, riippuen siitä kummassa vainaja on ollut kirjoilla.

Hautajaismusiikki

Hautajaisissa soitettava ja laulettava musiikki tuo lohtua ja antaa toivoa saattoväelle. J..

Lue lisää

Hautamuistomerkit

Suomessa perinteinen hautamuistomerkki on kivi. Kivi on lähes ikuinen materiaali. Kivi edu..

Lue lisää

Hautausvaihtoehdot

Arkkuhautaus tai maahautaus tarkoittaa arkun hautaamista maahan. Hautapaikka voi olla uusi..

Lue lisää

Kirkkoon kuulumattoman hautaus

Myös seurakuntaan kuulumaton vainaja voidaan tapauskohtaisesti siunata hautaan kristillisi..

Lue lisää

Kukat ja koristelu hautajaisissa

Siunaus- ja saattotilaisuudessa arkun päällä on arkunkoriste jonka hautaustoimisto toimitt..

Lue lisää

Kuljetukset ja vainajan saattaminen

Hoidamme kaikki vainajan kuljetukset ammattitaidolla ja pieteetillä. ..

Lue lisää

Kustannukset

Jokainen hautaustilaisuus on yksilöllinen ja kustannukset riippuvat monista eri valinnoist..

Lue lisää

Mistä aloittaa

Hautausjärjestelyt voi aloittaa välittömästi kuolemantapauksen jälkeen, hautauslupaa tai k..

Lue lisää

Muistotilaisuus

Siunaus- tai saattotilaisuuden jälkeen vainajan läheiset kokontuvat muistotilaisuuteen...

Lue lisää

Perunkirjoitukset

Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perukirja on asiaki..

Lue lisää

Sotilashautajaiset

Sotilaallisin kunnianosoituksin voidaan järjestää hautajaiset palveluksessa kuolleelle sot..

Lue lisää

Suruliputus

Mikäli kuolinpäivänä halutaan liputtaa, on suruliputuksesta sovittava liputuksesta vastaav..

Lue lisää

Vainajan profiilin poistaminen verkkopalveluista

Tänä päivänä sosiaalista mediaa ja erilaisia nettitilejä käyttää valtaosa väestöstä, ikään..

Lue lisää

Lapset hautajaisissa

Lapsen osallistuminen hautajaisiin on sitä tärkeämpää mitä läheisempi vainaja on hänelle o..

Lue lisää

Ohjeita kantajille

Arkun kantajana toimiminen hautajaisissa on arvokas tehtävä, joka saattaa kuitenkin tuntua..

Lue lisää

Ohjeita saattoväelle

Hautajaiset voivat olla nykyisin hyvinkin persoonalliset ja ne suunnitellaan aina omaisten..

Lue lisää

Vieraille

Oppaasta löydät ohjeita ja hyviä käytäntöjä hautajaisten järjestäjälle suunnittelusta peru..

Lue lisää

Hengellisiä säkeitä

Hengelliset muistolauseet, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, ku..

Lue lisää

Luonto ja ikuisuus

Luonto ja ikuisuus aiheisia muistolauseita, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa..

Lue lisää

Lyhyitä säkeitä

Lyhyitä muistolauseita, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, kuoli..

Lue lisää

Memorial quotes in English

Muistolauseita engannin kielellä..

Lue lisää

Meri

Meriaiheiset muistolauseet, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, k..

Lue lisää

Muistolauseet

Muistolauseita voitte käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, kuolinilmoituksissa s..

Lue lisää

Säkeitä lapsille ja nuorille

Säkeitä lapsille ja nuorille, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa,..

Lue lisää

Säkeitä vanhemmille

Muistolauseita vanhemmille, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, k..

Lue lisää

Verser på svenska

Muistolauseita ruotsin kielellä..

Lue lisää

Ennakkosuunnittelu

”Näin Minä Haluan”- mitä omaisten tulisi tietää hautausjärjestelyistäni - Korvaamaton apu ..

Lue lisää

Hautajaisia järjestäville

Oppaasta löydät ohjeita ja hyviä käytäntöjä hautajaisten järjestäjälle suunnittelusta peru..

Lue lisää

Hautauskulttuuri Suomessa

Hautauskulttuuri on kehittynyt ja kehittyy jatkuvasti ihmisten uskomusten ja uskonnon muka..

Lue lisää

Hautaussanasto

Sanasto Ainaishauta, A-hauta Hauta, joka on lunastettu määräämättömäksi ajaksi. Arkkuhauta..

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Ensisijaisesti hautauskulut maksetaan aina vainajan varoista. Vainajan varoista maksetaan ..

Lue lisää

Yleistä

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautausjä..

Lue lisää

Perheiltä perheille. Perinteisesti

Suunnittele itse hautajaiset helposti Memoria-sovelluksella

Suunnittele hautajaiset