Hautaussanasto

Sanasto

Ainaishauta, A-hauta

Hauta, joka on lunastettu määräämättömäksi ajaksi.

Arkkuhauta

Arkussa haudattava vainaja haudataan arkkuhautaan.
Arkkuhautaus voidaan suorittaa syvyyksiin 1,5m, 2,1m ja 2,7m.
Arkkuhaudan vähimmäismitat ovat 2,0m (pituus) ja 1,0m (leveys),

Arkkuhautaus

Vainajan hautaaminen arkussa.

Arkunkoriste, arkkulaite

Kukkalaite, joka kiinnitetään valmiiksi arkun päälle.
Arkkuhautauksessa lasketaan hautaan arkun mukana.

Haudan hallinta-aika, hallinta-aika

Se aika, jona hautaan voidaan haudata saman suvun jäseniä.
Nykyään hauta luovutetaan määräajaksi.

Haudan kaivaminen ja kunnostus

Yleensä seurakunnalle kuuluva toimitus, joka tehdään koneellisesti tai käsin.

Hautakansi, seppelkehikko, hautakate

Hautauksen jälkeen peittämättömälle haudalle laskettava kansi, 
jonka päälle muistokukat laitetaan.

Hautakimppu, surukimppu

Omin varsin sidottu, surulaitetta kevyempi kukkakimppu, muoto voi olla pisara tai pyöreä.

Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa vainajan oikeudenomistajia ja niitä, jotka voivat tulla
hautaan haudatuiksi; hän myös vastaa haudan hoidosta.
Hautaoikeuden haltijaksi voidaan määrätä muukin kuin lähin omainen.

Hautasija

Hautasija on yhden arkun tai tuhkauurnan paikka haudassa. Hautasijojen lukumäärä
riippuu haudan mittojen lisäksi myös siitä, voidaanko hautasijaan haudata ruumiiden lisäksi myös uurnia tai sijoittaa aikuisen hautasijaan lisäksi pieniä arkkuja.

Hautauslupa

Lääkärin kirjoittama todistus siitä, että tarvittavat kuolinsyytutkimukset on tehty ja 
vainaja voidaan haudata.

Hautausmaksu

Seurakunnan perimä maksu hautaamiseen liittyvistä palveluista.

Kantoliina, kantonauha

Liina, jonka avulla arkkua kannetaan ja lasketaan hautaan.

Katafalkki

Ruumisarkun aluskoroke, siunaus-alusta jolla arkku myös säilytetään tai kuljetetaan yleensä kappelirakennuksen sisätiloissa.

Kolumbaario, uurnaholvi

Tuhkauurnien säilytystila. Kolumbaario voi olla erillinen muuri, tila tai osa muuta rakennusta esim. kirkkoa tai kappelia. Tuhka tai uurna ei maadu, vaan se säilyy sellaisenaan. Hallinta-ajan päättymisen jälkeen uurnaa tai tuhkaa kohdellaan vallitsevan käyttösuunnitelman mukaisesti.

Koskemattomuusaika

Tämän ajan kuluessa ei samaan hautasijaan saa haudata toista vainajaa arkussa.
Koskemattomuusaika turvaa jokaiselle arkkuhautauksen hautasijalle oman hautarauhan. Koskemattomuusaika on vähintään 15 vuotta hautaamisesta laskien.

Kukkavihko  surulaite, hautavihko

Saattoväen arkun viereen tai haudalle laskema kukkalaite, joka sidotaan useimmiten sieneen ja on muodoltaan pisara tai pyöreä. Pisana muoto symboloi kyyneltä ja surua.

Kuolintodistus

Lääkärin kirjoittama todistus, joka sisältää kuolinsyyt ja muita tietoja kuolemasta. 
Lähimmillä omaisilla on oikeus saada hautausluvan allekirjoittaneelta lääkäriltä jäljennös kuolintodistuksesta.

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen kysytään aina omaisten suostumus.
Sairaalakuoleman jälkeen halutaan joskus tutkia tarkempia kuolinsyitä tai hoidon vaikutuksia tieteellisiin tarkoituksiin.

Muistolehto, uurnalehto

Arkku- tai tuhkausalue, jonne vainaja kätketään hautasijaa merkitsemättä. Suositeltavin ilmaisu on muistolehto. Tuhka voidaan haudata uurnassa tai ilman uurnaa. Hautapaikkaa ei anneta omaisten tietoon. Muistolehdossa voi olla yhteismuistomerkki, mutta vainajan nimi ei ole esillä. Muistolehdossa voi olla myös yhteismuistomerkki, johon haluttaessa vainajan nimilaatta.

Muistopöytä

Muistotilaisuuteen koristeltava pöytä, jolle voi laittaa vainajan valokuvia, kynttilöitä,
kukkia, adressit sekä vainajalle tärkeitä tavaroita. Muistopöydän on tarkoitus
viestiä vainajan persoonaa.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Poliisin määräämä tutkimus, joka tehdään, kun vainaja ei ole ollut lääkärin hoidossa, kun 
kuolema on tapahtunut onnettomuudessa tai muuten yllättäen, kun on syytä epäillä rikosta
tai kuolema on muuten tapahtunut sellaisissa olosuhteissa että kuolinsyy on epäselvä. Lopullisen kuolintodistuksen saamiseen voi mennä kuukausia.

Saattovaunu, ruumisvaunu, ruumiskärryt

Arkun kuljettamiseen haudalle tarkoitettu pyörillä kulkeva vaunu.

Seppele, hautaseppele

Pyöreä, havuilla tai lehdillä päällystetty seppelerengas, johon usein sidotaan myös kukkia.
Seppeleen rengasmainen muoto symboloi ikuisuutta ja katkeamattomuutta.

Sirottelualue

Yhteinen hauta-alue tuhkansirotteluun. Alueella ei ole erillisiä rekisteröityjä hautasijoja. Sirottelualue on erotettu muusta hautausmaa-alueesta esim. kasvillisuudella. Tuhka sirotellaan maan pinnalle sulan maan aikana merkitsemättä tarkkaa sirottelupaikkaa. Yhteiseen muistokiveen voidaan kiinnittää nimilaatta.

Sukuselvitys

Lähinnä perunkirjoitusta varten tarvittava virkatodistusten kokonaisuus, joka käsittää ketjun virkatodistuksia vainajan jokaisesta asuinkunnasta 15 ikävuodesta alkaen sekä perillisten virkatodistukset.

Uurna, hautauurna, tuhkauurna

Useimmiten puusta, keramiikasta tai paperista valmistettu astia tuhkatun vainajan tuhkalle.

Virkatodistus

Seurakunnan tai maistraatin kirjoittama todistus, joka sisältää vainajan henkilötiedot, tiedot asuinkunnasta ja rekisteriin merkityistä perillisistä.

Yksityinen hautausmaa

Yksityisellä hautausmaalla tarkoitetaan muuta kuin evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle kuuluvaa hautausmaata.

Hautajaismusiikki

Hautajaisissa soitettava ja laulettava musiikki tuo lohtua ja antaa toivoa saattoväelle. J..

Lue lisää

Hautajaisten kustannukset

Jokainen hautaustilaisuus on yksilöllinen ja kustannukset riippuvat monista eri valinnoist..

Lue lisää

Hautamuistomerkit

Suomessa perinteinen hautamuistomerkki on kivi. Kivi on lähes ikuinen materiaali. Kivi edu..

Lue lisää

Hautausvaihtoehdot

Arkkuhautaus tai maahautaus tarkoittaa arkun hautaamista maahan. Hautapaikka voi olla uusi..

Lue lisää

Kirkkoon kuulumattoman hautaus

Myös seurakuntaan kuulumaton vainaja voidaan tapauskohtaisesti siunata hautaan kristillisi..

Lue lisää

Kukat ja koristelu hautajaisissa

Siunaus- ja saattotilaisuudessa arkun päällä on arkunkoriste jonka hautaustoimisto toimitt..

Lue lisää

Kuljetukset ja vainajan saattaminen

Hoidamme kaikki vainajan kuljetukset ammattitaidolla ja pieteetillä. ..

Lue lisää

Mitä tehdä kuoleman jälkeen

Hautausjärjestelyt voi aloittaa välittömästi kuolemantapauksen jälkeen, hautauslupaa tai k..

Lue lisää

Muistotilaisuus

Siunaus- tai saattotilaisuuden jälkeen vainajan läheiset kokontuvat muistotilaisuuteen...

Lue lisää

Perunkirjoitus

Jokaisen Suomessa kuolleen henkilön jälkeen on tehtävä perunkirjoitus. Perukirja on asiaki..

Lue lisää

Sotilashautajaiset

Sotilaallisin kunnianosoituksin voidaan järjestää hautajaiset palveluksessa kuolleelle sot..

Lue lisää

Suruliputus

Mikäli kuolinpäivänä halutaan liputtaa, on suruliputuksesta sovittava liputuksesta vastaav..

Lue lisää

Vainajan profiilin poistaminen verkkopalveluista

Tänä päivänä sosiaalista mediaa ja erilaisia nettitilejä käyttää valtaosa väestöstä, ikään..

Lue lisää

Lapset hautajaisissa

Lapsen osallistuminen hautajaisiin on sitä tärkeämpää mitä läheisempi vainaja on hänelle o..

Lue lisää

Ohjeita hautajaisvieraille

Oppaasta löydät ohjeita ja hyviä käytäntöjä hautajaisten järjestäjälle suunnittelusta peru..

Lue lisää

Ohjeita kantajille

Arkun kantajana toimiminen hautajaisissa on arvokas tehtävä, joka saattaa kuitenkin tuntua..

Lue lisää

Ohjeita saattoväelle

Hautajaiset voivat olla nykyisin hyvinkin persoonalliset ja ne suunnitellaan aina omaisten..

Lue lisää

Hengellisiä säkeitä

Hengelliset muistolauseet, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, ku..

Lue lisää

Luonto ja ikuisuus

Luonto ja ikuisuus aiheisia muistolauseita, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa..

Lue lisää

Lyhyitä säkeitä

Lyhyitä muistolauseita, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, kuoli..

Lue lisää

Memorial quotes in English

Muistolauseita englannin kielellä..

Lue lisää

Muistolauseet

Muistolauseita voitte käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, kuolinilmoituksissa s..

Lue lisää

Säkeitä lapsille ja nuorille

Säkeitä lapsille ja nuorille, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa,..

Lue lisää

Säkeitä vanhemmille

Muistolauseita vanhemmille, joita voidaan käyttää surulaitteiden korteissa ja nauhoissa, k..

Lue lisää

Verser på svenska

Muistolauseita ruotsin kielellä..

Lue lisää

Hautajaisten ennakkosuunnittelu

”Näin Minä Haluan”- mitä omaisten tulisi tietää hautausjärjestelyistäni - Korvaamaton apu ..

Lue lisää

Hautajaisten usein kysytyt kysymykset

Ensisijaisesti hautauskulut maksetaan aina vainajan varoista. Vainajan varoista maksetaan ..

Lue lisää

Hautauskulttuuri Suomessa

Hautauskulttuuri on kehittynyt ja kehittyy jatkuvasti ihmisten uskomusten ja uskonnon muka..

Lue lisää

Hautaussanasto

Sanasto Ainaishauta, A-hauta Hauta, joka on lunastettu määräämättömäksi ajaksi. Arkkuhauta..

Lue lisää

Kuka hoitaa hautausjärjestelyt

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautausjä..

Lue lisää

Ohjeet hautajaisten järjestämiseen

Oppaasta löydät ohjeita ja hyviä käytäntöjä hautajaisten järjestäjälle suunnittelusta peru..

Lue lisää

Perheiltä perheille. Perinteisesti

Suunnittele itse hautajaiset helposti Memoria-sovelluksella

Suunnittele hautajaiset